KHU DU LỊCH HOÀ PHÚ THÀNH, TRƯỢT THÁC ĐÀ NẴNG, TRƯỢT NƯỚC ĐÀ NẴNG, HOAPHUTHANHTOURIST, truotthac cảm giác mạnh

Hợp đồng nguyên tắc 2020

Hợp đồng nguyên tắc 2020

Hợp đồng nguyên tắc 2020

HÒA PHÚ THÀNH - TRƯỢT THÁC ĐÀ NẴNG

Công ty CP khai thác và phát triển du lịch Hòa Phú Thành, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang TP Đà Nẵng là công ty du lịch tiên phong trong lĩnh vực thể thao mạo hiểm - trượt thác tại Việt Nam. Thiên nhiên đã ban tặng cho Đà Nẵng một khung cảnh tuyệt đẹp. Một bên là núi cao như một cánh tay ôm trọn thành phố từ Đèo Hải Vân nối liền với dãy Trường Sơn hùng vĩ.

HÒA PHÚ THÀNH - TRƯỢT THÁC ĐÀ NẴNG

Công ty CP khai thác và phát triển du lịch Hòa Phú Thành, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang TP Đà Nẵng là công ty du lịch tiên phong trong lĩnh vực thể thao mạo hiểm - trượt thác tại Việt Nam. Thiên nhiên đã ban tặng cho Đà Nẵng một khung cảnh tuyệt đẹp. Một bên là núi cao như một cánh tay ôm trọn thành phố từ Đèo Hải Vân nối liền với dãy Trường Sơn hùng vĩ.

HÒA PHÚ THÀNH - TRƯỢT THÁC ĐÀ NẴNG

Công ty CP khai thác và phát triển du lịch Hòa Phú Thành, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang TP Đà Nẵng là công ty du lịch tiên phong trong lĩnh vực thể thao mạo hiểm - trượt thác tại Việt Nam. Thiên nhiên đã ban tặng cho Đà Nẵng một khung cảnh tuyệt đẹp. Một bên là núi cao như một cánh tay ôm trọn thành phố từ Đèo Hải Vân nối liền với dãy Trường Sơn hùng vĩ.

Hợp đồng nguyên tắc 2020

 

pastedGraphic.png

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC

Về hợp tác và cung cấp dịch vụ du lịch năm 2019 -2020

Số:…./HĐNT/HPT-2020

 

 • Căn cứ Bộ Luật Dân sự được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005 
 • Căn cứ Luật Du lịch được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005 ;
 • Căn cứ Luật Thương mại được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005 ;
 • Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên ;

 

BÊN A : CÔNG TY CP KHAI THÁC VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH HÒA PHÚ THÀNH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Địa chỉ      :    Km20 – Quốc Lộ 14G, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Người đại diện:    Ông Chu Văn Khiết    Chức vụ: Giám đốc

Mã số thuế    :    0401379138                           Website: http://www.hoaphuthanh.com.vn

Số tài khoản    :    14023202011015                 Tại: NH Techcombank CN Đà Nẵng - PGD 29/3

BÊN B : ……………………………………………………………………………..

Địa chỉ :

Người đại diện :                       Chức vụ :

Mã số thuế :                             Website.                     Số tài khoản :

     Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng nguyên tắc với các nội dung sau: 

ĐIỀU 1:        NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

 • Bên A đồng ý cung cấp các dịch vụ cho bên B với các mức giá hợp tác để bên B tổ chức các chương trình tour đưa du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, sử dụng các sản phẩm ẩm thực, vui chơi giải trí tại khu du lịch Hòa Phú Thành.

ĐIỀU 2:    THỜI HẠN HỢP ĐỒNG

 • Hợp Đồng này có thời hạn từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2020 
 • Hợp đồng này chấm dứt hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau: 
 1. Hết thời hạn hợp đồng và không được gia hạn.
 2. Một trong các bên chấm dứt hoạt động, bị thu hồi giấy phép hoạt động, giải thể, phá sản. 
 3. Chấm dứt hợp đồng do bên B vi phạm các nghĩa vụ quy định tại Hợp đồng này và/hoặc Hợp đồng chấm dứt theo thông báo trước 15 (mười lăm) ngày của Bên A cho Bên B khi xét thấy Bên B không có khả năng tiếp tục thực hiện Hợp đồng. Trong trường hợp này, Bên B phải bồi thường cho Bên A toàn bộ các thiệt hại phát sinh do việc chấm dứt Hợp đồng gây ra (nếu có). 
 4. Chấm dứt Hợp đồng theo thỏa thuận của các Bên.
 5. Do sự kiện bất khả kháng.
 6. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 3:        QUY ĐỊNH VỀ VIỆC ĐẶT DỊCH VỤ

 1. Đặt Dịch Vụ:
  1. Bên B có trách nhiệm gửi yêu cầu đặt dịch vụ cho bên A bằng văn bản/email ít nhất 24 giờ trước khi khách hàng của bên B sử dụng dịch vụ tại khu du lịch Hòa Phú Thành

yêu cầu đặt dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn bởi các thông tin sau: số lượng khách, thời gian sử dụng dịch vụ (nếu có) và các thông tin khác theo yêu cầu của Bên A (nếu có). 

   1. Tùy thuộc vào khả năng cung cấp dịch vụ của bên A, trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu đặt dịch vụ của bên B, bên A sẽ gửi xác nhận đồng ý cho Bên B bằng văn bản/email.
  1. Nhận phiếu sử dụng dịch vụ:
   1. Bên B nhận phiếu sử dụng dịch vụ tại Quầy vé của khu du lịch Hòa Phú Thành.
   2. Cán bộ/Nhân viên/Hướng dẫn viên (HDV) của bên B khi đến nhận phiếu có trách nhiệm xuất trình cho bên A các giấy tờ sau: biên lai thu tiền của bên A hoặc ủy nhiệm chi thể hiện số tiền bên B đã đặt cọc cho bên A.
  2. Bên A có quyền từ chối cung cấp dịch vụ trong trường hợp bên B không đáp ứng các điều kiện về thời gian báo trước và/hoặc các yêu cầu thay đổi về thời gian sử dụng dịch vụ hoặc xét thấy số lượng khách do bên B đăng ký vượt khả năng cung cấp dịch vụ của bên A vào thời điểm bên B yêu cầu.
  3. Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng nêu tại điều 8, bên A có thể hủy dịch vụ mà không phải bồi thường sau khi đã thông báo cho bên B trong thời gian sớm nhất có thể kể từ khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, bằng bất cứ phương tiện liên lạc nào có thể để hạn chế mất mát hoặc tổn thất.

ĐIỀU 4:         QUY ĐỊNH VỀ GIÁ DỊCH VỤ, HOA HỒNG ĐẠI LÝ, CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI

 1. Giá Dịch Vụ:
 • Bên B bán các dịch vụ theo mức giá do bên A công bố đến người tiêu dùng ("Giá Công Bố") được quy định tại các phụ lục của hợp đồng này. Các bên thống nhất rằng, tùy từng thời điểm, giá dịch vụ quy định tại các phụ lục có thể được điều chỉnh tăng/giảm theo thông báo của Bên A. (đính kèm bảng giá dịch vụ)
  1. Hoa Hồng: 
 • Bên B sẽ được nhận một khoản tiền hoa hồng ("Hoa Hồng") trên tổng giá trị sử dụng dịch vụ như sau khi đưa khách tới vui chơi tại khu du lịch Hòa Phú Thành:

 

Mức chiết khấu

Dịch vụ trò chơi 

10%

Dịch vụ ẩm thực

10%

 • Booking dịch vụ trước 24h bằng email.
 • Nếu trường hợp riêng liên hệ trực tiếp với bên A để thống nhất các dịch vụ và thanh toán.
 • HDV có trách nhiệm ký xác nhận và nhận dịch vụ tại quầy vé khi đến bên A. 
  1. Hướng dẫn viên (HDV)
 1. HDV phải chứng minh được mình là người của công ty du lịch đặt đoàn (phải có thẻ HDV hoặc giấy giới thiệu). Nhân viên khu du lịch sẽ kiểm tra, đối chiếu thẻ HDV (hoặc giấy giới thiệu).
 2. Trong trường hợp HDV không mang theo thẻ HDV hay giấy giới thiệu từ Công ty du lịch thì phải có CMND với tên và số CMND khớp trong phiếu xác nhận dịch vụ.

ĐIỀU 5 :      QUY ĐỊNH VỀ THANH TOÁN:

 1. Bên B có trách nhiệm thanh toán cho bên A 100% tổng giá trị các dịch vụ theo quy định tại điều 3.1 hợp đồng này, cụ thể như sau:
  1. Đặt cọc và thanh toán: Bên B phải chuyển khoản thanh toán 100% số tiền dịch vụ sau khi đã khấu trừ các khoản chiết khấu (kèm theo booking qua email)
  2. Hóa đơn GTGT: Bên A sẽ xuất hóa đơn GTGT sau khi bên B thanh toán xong công nợ. Số tiền trên hóa đơn là số tiền thực thu sau khi trừ đi phần chiết khấu.

ĐIỀU 6:    QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN

 1. Quyền và nghĩa vụ Bên A:
 1. Thông báo giá dịch vụ áp dụng cho bên B và các chính sách/nội quy/quy định của bên B tại khu du lịch Hòa Phú Thành theo từng thời điểm, bảo đảm tính chính xác và trung thực các thông tin cung cấp cho bên B;
 2. Yêu cầu bên B thanh toán tiền dịch vụ đầy đủ và đúng hạn theo quy định của hợp đồng này.
 3. Bên A có quyền ấn định đơn giá dịch vụ và điều chỉnh đơn giá này theo quyết định của bên A. Khi điều chỉnh sửa đổi, bổ sung dịch vụ tại các khu vui chơi hoặc sửa đổi bổ sung giá dịch vụ, bên A sẽ gửi văn bản thông báo cho bên B tối thiểu 30 ngày trước khi áp dụng.
 4. Trường hợp bên B vi phạm một trong các nghĩa vụ quy định tại hợp đồng này thì bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng bằng một thông báo gửi cho bên B trong thời gian 30 ngày, và phạt bên B: 8% giá trị hợp đồng, đồng thời yêu cầu bên B bồi thường toàn bộ thiệt hại (nếu có). 
 5. Các quyền khác theo quy định tại hợp đồng này và theo quy định của pháp luật.
 6. Thông báo cho bên B các bổ sung/hủy bỏ hoặc sửa đổi một hoặc một số dịch vụ hoặc tiện ích tại khu du lịch Hòa Phú Thành tối thiểu 30 ngày trước khi áp dụng.
  1. Quyền và nghĩa vụ Bên B
 1. Cung cấp cho bên A bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy đăng ký doanh nghiệp có hoạt động ngành nghề đại lý du lịch (bản mới nhất) theo quy định pháp luật Việt Nam. Trường hợp bên B là pháp nhân nước ngoài, bên B cam kết và đảm bảo đủ điều kiện và được phép hoạt động ngành nghề đại lý du lịch theo quy định của pháp luật nước CHXHCN Việt Nam. 
 2. Bên B có trách nhiệm thanh toán cho Bên A đầy đủ 100% các khoản tiền tương ứng số lượng dịch vụ thực tế bên B đã sử dụng.
 3. Bên B có trách nhiệm bán dịch vụ cho khách hàng theo đúng giá công bố do bên A quy định và bên B có trách nhiệm hướng dẫn, thông tin, giới thiệu cho khách hàng về các dịch vụ, các quy định/nội quy của khu du lịch Hòa Phú Thành và các quy định có liên quan của Pháp luật Việt Nam khi sử dụng Dịch Vụ tại khu du lịch Hòa Phú Thành.
 4. Hướng dẫn viên (HDV) của bên B phải đảm bảo chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật. Bên B chịu trách nhiệm cung cấp danh sách HDV và bản sao thẻ HDV do cơ quan có thẩm quyền cho bên A.
 5. Quảng bá, giới thiệu và đưa thông tin các dịch vụ của bên A trên brochure, website của bên B cho khách hàng và đối tác trong các chương trình Tour do bên B tổ chức. Hình ảnh đăng tải và nội dung thông tin do bên A cung cấp. Bên B được thiết kế nội dung cho phù hợp nhưng phải được bên A phê duyệt trước khi thực hiện. Trường hợp bên B vi phạm quy định tại Điều này, thì kể từ ngày nhận được thông báo của bên A, bên B phải xóa các nội dung đã đăng, thu hồi, hủy bỏ các ấn phẩm đã phát hành và bồi thường thiệt hại cho bên A (nếu có).
 6. Bên B, cán bộ, nhân viên, HDV của bên B không được nhân danh, đại diện bên A để giao dịch, phát ngôn những vấn đề liên quan đến bên A khi chưa được bên A đồng ý bằng văn bản.
 7. Phối hợp và chia sẻ các thông tin kinh doanh để đẩy mạnh việc hợp tác giữa các Bên.
 8. Bên B có nghĩa vụ bảo mật các thông tin tại hợp đồng này và cam kết không cung cấp các thông tin trong hợp đồng này cho bất kỳ bên thứ 3 nào khác trong thời gian hợp đồng có hiệu lực.
 9. Trường hợp bên B vi phạm các nghĩa vụ quy định tại hợp đồng này, bên B sẽ bị phạt 8% giá trị hợp đồng và phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên A (nếu có).
 10. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và hợp đồng này. 

ĐIỀU 7:     THÔNG TIN THÔNG BÁO

 1. Thông tin, thông báo: Thông tin, thông báo được các bên gửi cho nhau bằng văn bản/email theo địa chỉ được ghi nhận tại hợp đồng này. Trong trường hợp một trong các bên có thay đổi thông tin liên lạc nói trên, các Bên phải gửi thông báo bằng văn bản/email cho Bên còn lại trước 02 ngày. Thông báo, thông tin gửi được xem là bên kia đã nhận được:
 1. Vào ngày chuyển email căn cứ theo báo cáo chuyển email không bị lỗi từ email của Bên gửi nếu gửi bằng email.
 2. Vào ngày thứ 02 kể từ ngày gửi nếu được gửi bằng thư bảo đảm không có biên nhận trừ trường hợp được chứng minh khác.
 3. Vào ngày giao có biên nhận nếu được giao trực tiếp bằng thư chuyển phát nhanh.
  1. Bên gửi thông báo sẽ không phải chịu trách nhiệm khi bên nhận không nhận được thông báo do Bên nhận không cập nhập địa chỉ thông báo kịp thời.

ĐIỀU 8:        TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG

 1. Trong thời gian thực hiện hợp đồng, những sự kiện sau được coi là sự kiện bất khả kháng (“sự kiện bất khả kháng”): bão lụt, động đất, chiến tranh, hoả hoạn, sự thay đổi của chính sách, pháp luật của nhà nước hoặc các sự kiện khách quan khác và với điều kiện: 
  1. Sự kiện đó hoàn toàn nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý hoặc không do lỗi hoặc sơ suất của bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng, mặc dù bên đó đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và trong khả năng cho phép để đề phòng, khắc phục hoặc giảm bớt thiệt hại, gây ra việc chậm trễ hoặc gián đoạn, đình trệ việc thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng; 
  2. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng, bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải thông báo văn bản cho bên kia, trong đó nêu chi tiết về sự kiện bất khả kháng, các biện pháp đã tiến hành để đề phòng, khắc phục thiệt hại, dự kiến kế hoạch khắc phục và biện pháp giải quyết.
  3. Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, Bên A sẽ thông báo cho Bên B trong thời gian sớm nhất có thể bằng bất cứ phương tiện liên lạc như email hoặc điện thoại, và Bên A có quyền không cung cấp dịch vụ mà không phải bồi thường bất cứ một khoản tiền nào cho Bên B hoặc khách hàng.
 2. Trừ khi có ý kiến khác của Bên A bằng văn bản, Bên B vẫn phải thực hiện các nghĩa vụ của mình theo hợp đồng phù hợp với hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tiến hành mọi biện pháp hợp lý để thực hiện các phần việc không bị sự kiện bất khả kháng gây trở ngại. 
 3. Các Bên đồng ý rằng mọi trường hợp khó khăn về tài chính dẫn đến việc Bên B không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ tiền dịch vụ nêu tại Hợp đồng này sẽ không được coi là sự kiện bất khả kháng,

ĐIỀU 9:      CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

 1. Hợp đồng này được điều chỉnh và giải thích theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 2. Mọi tranh chấp phát sinh từ hợp đồng này trước hết được giải quyết thông qua thương lượng, nếu không giải quyết được bằng thương lượng thì một trong các Bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền tại thành phố Đà Nẵng để giải quyết.
 3. Hợp đồng này và các phụ lục kèm theo thay thế cho các thoả thuận, hợp đồng đã ký trước đây có liên quan đến các dịch vụ được đề cập theo hợp đồng này.
 4. Mọi sửa đổi hoặc bổ sung hợp đồng này đều phải lập thành văn bản và được tất cả các bên, hay đại diện các bên tham gia hợp đồng này ký tên.
 5. Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản, Bên A giữ 01 (một) bản và Bên B giữ 01 (một) bản với giá trị pháp lý như nhau.

 

                     ĐẠI DIỆN BÊN A                                                ĐẠI DIỆN BÊN B